Een jarenlange ervaring met opvoeden

Vanuit een jarenlange opgebouwde expertise biedt de Van Veldhuizen Stichting Kinderopvang Plus en Opvoedondersteuning. Dit doen wij vanuit diverse locaties binnen Rotterdam.

Ouders / verzorgers kunnen bij onze opvoedwinkel/punten terecht met vragen over de opvoeding van kinderen van 0 tot 18 jaar. Waar nodig kan een meer persoonlijk advies gegeven worden via gesprekken met onze pedagogen. Daarnaast verzorgen wij op vraag in de wijk en op de school groepsgerichte bijeenkomsten, ouder- en kind activiteiten en cursussen rond het thema opvoeden. Daar waar een organisatie speciale wensen heeft kan er een product Op Maat geboden worden.

Verderop in deze website vindt u per onderdeel meer informatie.

Naast magazine ook film

Al 60 jaar is kinderopvang Dikkertje Dap een baken van rust voor kinderen die speciale opvang nodig hebben en voor de ouders die ondersteuning nodig hebben bij de opvoeding. De eerste vestiging werd in de jaren 50 door dominee Van Veldhuizen in Crooswijk opgericht en telt nu 5 vestigingen in Rotterdam.

Moeder Peggy is met haar peuterdochter Naomi een boek aan het lezen. Een lichamelijke afwijking bij Noami heeft Peggy doen beslissen om voor deze opvang te kiezen. Ze ziet een positieve verandering aan haar dochter sinds ze op Dikkertje Dap zit. ‘Ze hebben meer aandacht voor de ontwikkeling voor het kind hier en geven me adviezen en handvaten. Mijn dochter is enorm gegroeid hier.’

Ter gelegenheid van het jubileum is een tijdschrift en film gemaakt over kinderopvang Dikkertje Dap. De kleinzoon van dominee van Veldhuizen, Gerjan de Kinkelder, mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen. ‘Hij wilde het heil zichtbaar maken. Je kan ook omzien naar mensen en dat kan je als leerpunt meenemen’, aldus De Kinkelder.

Dikkertje Dap bestaat dit jaar 60 jaar!

Dominee Van Veldhuizen is begonnen met het opzetten van een kinderopvang in Crooswijk voor kinderen die ergens anders moeiljk terecht konden. Gezien de thuis situatie was hulp voor het gezin en / of het kind erg welkom. Kinderen werden verzorgd en de ouders kregen hulp bij het opvoeden.

Nu zijn we 60 jaar verder en heeft Dikkertje Dap 5 verschillende locaties in Rotterdam! Maar de hulp is nog steeds nodig en die bieden we nog steeds elke dag erg graag!!

Pagina's

Abonneren op Van Veldhuizen Stichting RSS