Een jarenlange ervaring met opvoeden

Vanuit een jarenlange opgebouwde expertise biedt de Van Veldhuizen Stichting Kinderopvang Plus en Opvoedondersteuning. Dit doen wij vanuit diverse locaties binnen Rotterdam.

Ouders / verzorgers kunnen bij onze opvoedwinkel/punten terecht met vragen over de opvoeding van kinderen van 0 tot 18 jaar. Waar nodig kan een meer persoonlijk advies gegeven worden via gesprekken met onze pedagogen. Daarnaast verzorgen wij op vraag in de wijk en op de school groepsgerichte bijeenkomsten, ouder- en kind activiteiten en cursussen rond het thema opvoeden. Daar waar een organisatie speciale wensen heeft kan er een product Op Maat geboden worden.

Verderop in deze website vindt u per onderdeel meer informatie.

Werk met kwaliteit

In 2017 hebben wij met al onze teams een traject 'Maak Werk van je Kwaliteiten' uitgevoerd. Doel was om te komen tot meer betrokkenheid en motivatie met het werken bij de stichting. In samenwerking met Confriends hebben alle teams drie tot vier sessies gevolgd en zijn zij gaan werken aan oplossingsgericht communiceren.

De effecten zijn groot, en in 2018 gaan wij dit traject een vervolg geven door meer in te gaan zetten op persoonlijk leiderschap.

Het traject Maak Werk van je Kwaliteiten is mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds (Duurzame Inzetbaarheid) van de Europese Unie.

ESF logo

Pagina's

Abonneren op Van Veldhuizen Stichting RSS