Onze manier van werken

Dikkertje Dap staat ervoor kinderen te helpen en ondersteunen, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige mensen die weten wat ze met hun eigen talenten en mogelijkheden kunnen, met respect voor zichzelf en anderen.

In ons pedagogisch beleidsplan is bovenstaande als uitgangspunt gehanteerd. Wij werken in verticale groepen. Voor de kinderen vanaf ongeveer 1,5 jaar werken wij volgens de uitgangspunten van Célestin Freinet.  Freinet is van mening dat een begeleider van een kind zich vooral moet richten op wat de kinderen interesseert, dat moet worden ingegaan op de ervarings- en interessewereld van het kind. Het kind moet hierbij de ruimte krijgen en verantwoordelijkheid naar draagkracht. Het stimuleren in zelfstandigheid is hierin een zeer belangrijk onderdeel.

Een aantal voorbeelden:

  • Het groepsgroeiboek; hierin worden allerlei dagelijkse gebeurtenissen en voorvallen beschreven en getekend. Het boek bevat ook plaatjes, foto’s en dergelijke die te maken hebben met de belevenissen van de kinderen. Het boek wordt tijdens een tafelmoment met de kinderen besproken en vaak weten zij nog van weken terug wat de betekenis van de tekening of foto is. Erg motiverend en ook stimulerend voor de taalontwikkeling;
  • De groepsruimtes zijn overzichtelijk ingedeeld in herkenbare hoeken. Ook kunnen kinderen gemakkelijk zelf dingen vinden en opbergen. Door te werken met pictogrammen heeft ieder kind snel door dat het een eigen kastje, stoel en bed heeft;
  • Binnen Dikkertje Dap komen verschillende culturen samen. Door de methodiek van Freinet wordt hier rekening mee gehouden;
  • Kinderen worden waar mogelijk regelmatig meegenomen op uitstapjes. Vaak zijn dit kleine korte uitstapjes. Denk bijvoorbeeld aan een bezoekje aan de bakker of supermarkt, of even kijken naar het nieuwbouwproject in de wijk waar die mooie bouwkraan staat.

Voor meer informatie over Freinet kunt u doorklikken naar de website www.freinet.nl

Emmi Pikler
Voor de allerjongsten (van 0 tot 1 jaar) is de methodiek van Freinet wat minder goed toe te passen. Daarom hebben we gekozen voor hen de methodiek van Emmi Pikler te volgen. De benadering van Pikler kenmerkt zich door twee principes: respect voor de behoefte aan een stabiele persoonlijke band, en respect voor de zelfstandige activiteiten van het kind. Binnen Dikkertje Dap hebben wij dit vertaald in ‘respectvolle verzorging’,  ‘vrije bewegingsruimte’, ‘respect voor de autonomie van het kind’, en ‘zelfstandigheid’. 

Voor meer informatie over Emmi Pikler kunt u doorklikken naar de website www.pikler.nl

Taal
Naast deze pedagogische uitgangspunten werken wij heel specifiek aan de brede ontwikkeling van de kinderen bij Dikkertje Dap. Hiervoor volgen wij het programma Uk&Puk. Dit is een VVE-programma (vroeg- en voorschoolse educatie) dat wordt ondersteund door de gemeente Rotterdam. Het merendeel van onze pedagogisch medewerkers heeft hiervoor een training gevolgd en het benodigde certificaat behaald.
Het programma van Uk&Puk geeft de pedagogisch medewerkers handvatten om goed met de kinderen te communiceren. Wij werken met thema’s, waarbij veel aandacht wordt ook besteed aan de brede ontwikkeling van de kinderen door het inzetten van verschillende activiteiten, zoals interactief voorlezen, rollenspel en buitenspel.

Kinderen worden in hun ontwikkeling gevolgd door de pedagogisch medewerkers. Hiervoor gebruiken wij het observatiesysteem KIJK! dat ook onderdeel uitmaakt van het programma van Uk&Puk. Voor ieder kind wordt tweemaal per jaar een observatieverslag gemaakt dat wordt besproken intern en met ouders. Zo nodig worden actiepunten benoemd waarmee de pedagogisch medewerkers en de kinderen aan de slag gaan.

Voor meer informatie over Uk&Puk kunt u doorklikken naar de website www.ukpukvve.nl