Sociaal Medische Indicatie

Dikkertje Dap biedt kinderopvang Plus. Om te kunnen bepalen of een kind voor deze plus-vorm van kinderopvang in aanmerking komt wordt een intake gedaan en wordt een indicatie gesteld op basis van de zwaarte van de problematiek. Als er een indicatie is en een ouder heeft geen ‘recht’ op de toeslag kinderopvang van de Belastingdienst, bestaat de mogelijkheid om bij de GGD een sociaal-medische indicatie aan te vragen.

De gezinsadviseur van onze stichting zal deze aanvraag verzorgen. Hiertoe wordt een uitgebreid verslag gemaakt van de problematiek in het gezin.

Een sociaal-medische indicatie wordt afgegeven op basis van problematiek bij de ouder. Als er hiernaast ook nog problematiek bij het kind aanwezig is, dan wordt er een plus-indicatie bijgevoegd. Een SMI zonder plus wordt vaak voor een periode van 9 maanden afgegeven, een SMI mét plus kan voor 1 jaar worden afgegeven.