Kosten

Veel ouders/ verzorgers hebben het idee dat kinderopvang voor hun kind niet haalbaar is omdat de kosten hiervoor te hoog zijn. Ons uitgangspunt is dat wij altijd samen met ouders/ verzorgers kijken naar de mogelijkheden rondom de kosten.

Wij bieden financiële begeleiding aan ouders in relatie tot de kosten van de kinderopvang. Zo vragen wij samen met de ouder de kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst. Ook is er nazorg als de plaatsing gestopt is. Denk hierbij aan het beëindigen van de kinderopvangtoeslag, of het invullen van formulieren.

Wanneer ouders niet werken en de mogelijkheid bestaat een SMI aan te vragen, verzorgt de kindadministratie de aanvraag bijzondere bijstand bij SoZaWe. In sommige gevallen kan het zelfs zo zijn dat de ouder geen eigen bijdrage hoeft te betalen en de kinderopvangkosten volledig vergoed worden.

Tarieven 2015
Wij hanteren de maximum uurtarieven van de Belastingdienst. Deze zijn voor 2015 bepaald op:
€ 6,84 per uur voor de Hele Dagopvang.
 

Voor vragen over de kosten of de berekening hiervan, kunt u contact opnemen via telefoonnummer 010-411 5043.

Via e-mail kan het ook: