Over Ruimte voor Ouders

Informatie voor ouders

Ouders zijn welkom in de Ruimte voor Ouders. Daar vind je:

  • Gezelligheid
  • Activiteiten
  • Advies over opvoeding
  • Plezier
  • Uitwisseling met andere ouders

Elke week zijn er activiteiten. Als je zelf iets wilt organiseren, mag dat ook. Laat het ons weten als je ideeën hebt. Kijk voor het programma van de volgende maand op onze Facebookpagina.

Informatie voor professionals

Ruimte voor Ouders is een plek waar ouders elkaar kunnen ontmoeten, samen activiteiten ondernemen, ervaringen delen en elkaar adviseren en ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen. In aanvulling op de individuele begeleiding die ouders krijgen, kunnen zij nu ook groepsgewijs werken aan hun toekomst en die van hun kinderen.

Begin 2015 zijn wij gestart met de feestelijke opening van de nieuw ingerichte ruimte op de Isaäc Hubertstraat. Wekelijks zijn er activiteiten in de ruimte. De programma’s in de Ruimte voor Ouders zijn gericht op het vergroten van opvoedvaardigheden, zorgen voor jezelf en participeren in de omgeving.

We gaan uit van een groeimodel. Steeds nieuwe activiteiten. Meer samenwerking met de omgeving, zowel professionele partners als andere ouders uit de wijk. En niet in de laatste plaats ook initiatieven van de ouders zelf. Stapje voor stapje leren we met elkaar hoe we van de Ruimte voor Ouders een plek maken waar ouders ervaren dat ze er niet alleen voor staan, maar samen werken aan de toekomst van hun kind.

Wilt u meer weten, download dan de bijlage.