Begeleiding via doelen

De Plusopvang bij Dikkertje Dap is niet vrijblijvend. Naast onze gespecialiseerde opvang voor de kinderen, wordt begeleiding geboden aan de ouders die hun kind op de Plusopvang hebben. Bij de start van de opvang stellen onze gezinsadviseurs samen met de ouders/ verzorgers doelen op waar tijdens de opvang aan gewerkt gaat worden. Deze doelen worden vertaald in kleine, haalbare stappen. Minimaal 4 x per jaar voert de gezinsadviseur met de ouders/ verzorgers een doelengesprek waarin wordt gekeken of de doelen behaald worden. Zo nodig wordt een doel bijgesteld.
Ook bestaat er voor ouders in de Plusopvang de mogelijkheid om eenvoudige vragen te stellen tijdens de aanwezigheid van onze gezinsadviseurs. De begeleiding die op de Plusopvang wordt geboden is altijd aanvullend aan de overige hulpverlening die aan ouders wordt geboden. In de meeste gevallen is het casemanagement ook belegd bij een andere organisatie, waarbij het begeleidingsplan van de Plusopvang altijd een onderdeel vormt van de totale aanpak: ''één gezin, één plan, één aanpak". De gezinsbegeleiding van Dikkertje Dap neemt geen begeleiding over van andere organisaties zoals het algemeen maatschappelijk werk, maar richt zich met name op begeleiding die samen hangt met de inhoud van de Plusopvang.

Naast individuele gesprekken met de gezinsadviseur, kunnen ouders ook deelnemen aan groepsgerichte bijeenkomsten of zelf activiteiten voor andere ouders organiseren. Deze mogelijkheid, ‘Ruimte voor Ouders’ genaamd, biedt aan ouders zowel fysieke als mentale ruimte om gezamenlijk te werken aan hun mogelijkheden.

Ligt de problematiek van de ouders/ verzorgers meer op het pedagogische vlak, dan kunnen zij gebruik maken van het spreekuur van onze pedagoog of van de pedagoog van Opvoedwinkel Twinkeltje. Vragen over de opvoeding kunnen zij hier stellen en zo nodig worden er gesprekken ingepland tussen ouders/ verzorgers en de pedagoog om een onderwerp verder uit te diepen.

Wij werken altijd samen met andere oranisaties zoals het wijkteam, het CJG of de Jeugdbescherming wanneer deze betrokken zijn. Deze samenwerking wordt in overleg met de ouders/ verzorgers gezocht, wij kiezen ervoor om in deze aanpak zo transparant mogelijk te zijn.