Inspectierapporten GGD

Conform de Wet Kinderopvang voert de GGD regelmatig inspecties uit op alle locaties van de Van Veldhuizen Stichting. Van deze inspecties wordt een rapport opgemaakt. Hieronder vindt u deze rapporten in PDF formaat.

Onderaan de lijst met bijlagen vindt u ook het jaarverslag van onze klachtencommissie.