Twinkeltje op Maat

Opvoedondersteuning Twinkeltje komt ook naar ouders en organisaties toe. We organiseren op maat activiteiten als opvoedparty's, dreumestijd, cursussen en themabijeenkomsten op scholen, peuterspeelzalen en in buurthuizen. We werken veel samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin, Huizen van de Wijk, de wijkservicepunten en met partners zoals in de Kloosterbuurt.

Organisaties en instellingen kunnen ook diensten op maat inkopen. U kunt dan denken aan een pedagoog op de koffie, pedagoog in het dagverblijf, het opzetten van een Speel-o-theek of het organiseren en uitvoeren van (coachings)bijeenkomsten voor ouders. Deze betaalde dienst heet Twinkeltje Op Maat.

Ons doel is het versterken van het opvoedklimaat en voorkomen dat opvoedvragen uitgroeien tot opvoedproblemen! Door snel, vraaggericht en wijkgericht te werken geven we maximale ondersteuning aan organisaties en ouders die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het creĆ«ren van een sterke opvoedomgeving.

Meer informatie kunt u krijgen via ons centrale telefoonnummer 010-4115043 of door een mail te sturen naar de directie (directie@) van de Van Veldhuizen Stichting  of naar de coordinator (anouk@) van Twinkeltje (twinkeltje.info).

Wij nemen dan snel contact met u op.