Keurmerk Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling

We kunnen met trots vertellen dat we het Keurmerk Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling hebben ontvangen.

Dit is uitgereikt door LVAK. De volledige naam is:
Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling.

De Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling biedt ondersteuning aan haar leden bij het bewaken van continuïteit in het uitvoeren van hun taak, en verzorgt deskundigheidbevordering op het gebied van aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld.