Vacature Pedagogisch Medewerker

Vacature Pedagogisch Medewerker
De Van Veldhuizen Stichting bestaat uit: Kinderopvang Dikkertje Dap (Kinderopvang Plus op vijf locaties in Rotterdam ) en Opvoedwinkel Twinkeltje (opvoedondersteuning). De opvang van kinderen gebeurt op basis van een zogenaamde ‘plus’. Dit houdt in dat er veelal kinderen worden opgevangen waarbij speciale zorg moet worden geboden. Hierbij kan gedacht worden aan kinderen die opgroeien in een gezin waar het niet zo goed loopt (financiële problemen, verslavingsproblematiek, relatieproblemen enz.), kinderen waarbij een achterstand bestaat in ontwikkeling (zowel sociaal als emotioneel als cognitief), kinderen waarbij het vermoeden bestaat dat er een bepaalde stoornis aanwezig is en/of andere problematiek.
 
De visie van de stichting is als volgt omschreven:
Als een stabiele en gezonde organisatie zijn we een professionele aanbieder van een totaalaanpak, die haar expertise uitdraagt naar gelang de behoefte en problematiek van onze doelgroep. Steeds beter vormen we een spil op het gebied van opvang, begeleiding en ondersteuning waar reguliere opvang niet mogelijk en behandeling (nog) niet aan de orde zijn. Hierbij werken we intensief samen met andere partijen binnen de keten van het jeugd beleid. Door het proactief oppakken van kansen en mogelijkheden en het ontwikkelen van nieuwe producten die innovatief en preventief gericht zijn, zijn we een serieuze partner binnen het werkveld van jeugd en gezin. ‘Opvoeden hoef je niet alléén te doen’
 
Onze missie: 
De Van Veldhuizen Stichting wil dat kinderen, binnen gezinnen waarbij de draagkracht en draaglast niet in balans zijn, zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit doen we als expertisecentrum via een totaalaanpak met producten als gezinsbegeleiding, opvoedondersteuning en hoogwaardige kinderopvang.
 
Profiel 
Wij zijn op zoek naar collega’s met een voor de functie relevante, afgeronde opleiding op HBO niveau (bijvoorbeeld SPH, Pedagogiek). Je kunt aantonen dat je voldoet aan de taaleis (minimaal 2F voor de domeinen ‘spreken’, ‘leesvaardigheid’, ‘schrijfvaardigheid’ en ‘taalverzorging’ en minimaal 3F voor de domeinen ‘gesprekken voeren’ en ‘luisteren’). Een pre is het in bezit hebben van een certificaat VVE.
 
De pedagogisch medewerker moet het als een uitdaging zien te werken in een verticale plusgroep. Binnen de Van Veldhuizen Stichting werken we met de door ons ontwikkelde methode “Plus in het kwadraat”, een methodische aanpak waarin bestaande programma’s zijn toegespitst op onze doelgroep kinderen. Als pedagogisch medewerker heb je een signalerende rol en ben je in staat goed te communiceren en overleggen met ouders, je collega’s, de gezinsadviseur en de pedagogisch adviseur.
 
Je bent een flexibele, initiatiefrijke, zelfstandige, betrokken en gedreven persoon die, samen met ons, een bijdrage wil leveren aan de brede ontwikkeling en opvoeding van de kinderen op de plusopvang. Je hebt een duidelijke visie op professionele opvang aan (jonge) kinderen en je gaat graag de uitdaging aan om het verschil te maken voor die kinderen die net wat meer zorg nodig hebben.
 
Arbeidsvoorwaarden 
De functie van pedagogisch medewerker is gewaardeerd in schaal 6 en 7 van de CAO Kinderopvang met een salaris van minimaal 1.882 euro bruto per maand en maximaal 2.842 euro bruto per maand. Verder kent de stichting een goed opleidingsbeleid en wordt er veel aan deskundigheidsbevordering gedaan.
 
Reageren 
Ben je geïnteresseerd in deze functie, laat dit weten aan Renate Verschoor, directeur Kinderopvang Plus. Je kunt een korte sollicitatiebrief met CV opsturen of mailen aan: Van Veldhuizen Stichting, Isaac Hubertstraat 121, 3034 CS ROTTERDAM renate.verschoor@vanveldhuizenstichting.nl
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Renate Verschoor, zij is van dinsdag t/m vrijdag te bereiken op telefoonnummer 010 411 50 43
 
Soort dienstverband: Deeltijd
 
Salaris: €1.882,00 tot €2.842,00 /maand