Van Kansarm naar Kansrijk

Project ‘Van Kansarm naar Kansrijk’

Via het Sint Laurensfonds hebben wij de mogelijkheid gekregen om een nieuw project te starten: ‘Van Kansarm naar Kansrijk’.  Met dit project willen wij Kwetsbare maar Kansrijke gezinnen ondersteunen om hun positie te verstevigen. Door het inzetten van kleine interventies en één professional per gezin, eerst intensief, daarna steeds meer op afstand willen wij bereiken dat deze gezinnen na afloop hun problemen zelfstandig het hoofd kunnen bieden, of weten waar zij voor hulp kunnen aankloppen.

De doelgroep: Kwetsbare maar Kansrijke gezinnen

Voor onze aanpak richten we ons op gezinnen:

  • die kwetsbaar zijn op meerdere leefgebieden (huisvesting, gezondheid, dagbesteding) en waar sprake is van zichtbare armoede problematiek of het aannemelijk is dat het gezin in armoede dreigt te geraken,
  • die kansrijk zijn omdat de opvoedvaardigheden van het gezin in principe aanwezig zijn, maar
  • waar de kwetsbaarheid, zorgen en stress van de ouders de ontwikkeling van het kind (de kinderen) in de weg staan.

Met ons project willen wij ouders/gezinnen tijdelijk ondersteunen om de zelfstandigheid en de al (potentieel sterke) elementen in het gezin te versterken. Hierbij kijken we naar het hele gezin en naar de problemen op alle leefgebieden.

Waar verschillende vrijwilligers organisaties goede zorg op één of enkele leefgebieden aanbieden,  kunnen wij indien nodig opschalen met onze totaalaanpak. Waar het wijkteam afschaalt kunnen wij met dit project nog meer structurele verbetering brengen. Dit betekent dat wij actief samenwerken met partners in de keten of het netwerk rondom het gezin.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.