Locatie Centrum

Dikkertje Dap Centrum
Hele Dagopvang Plus (0-4 jaar)
1 groep, 10 kindplaatsen

Adres:
Van Speykstraat 109A
3014 VG ROTTERDAM
06 414 95 838

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur
Op verzoek kan ook vanaf 7.30 uur opvang geboden worden

Registratienummer Landelijk Register: 626549401
Rapport plusopvang 2019 Centrum
Inspectierapport Centrum 2020
Besluitvorming tijdelijke huisvesting

Dikkertje Dap Kinderopvang Plus is onderdeel van
Van Veldhuizen Stichting