Locatie Centrum

Dikkertje Dap Centrum
Hele Dagopvang Plus (0-4 jaar)
1 groep, 10 kindplaatsen
Postadres:
Gaffelstraat 59 (tijdelijk)
3014 RC ROTTERDAM

06 414 95 838

Bezoekersadres:
Toni van Koopmanplein 114

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur
Op verzoek kan ook vanaf 7.30 uur opvang geboden worden

Registratienummer Landelijk Register: 626549401
Rapport plusopvang 2019 Centrum
Inspectierapport Centrum 2020
Besluitvorming tijdelijke huisvesting

Dikkertje Dap Kinderopvang Plus is onderdeel van
Van Veldhuizen Stichting