Locatie Beverwaard

Dikkertje Dap Locatie Beverwaard
Hele Dagopvang Plus (0-4 jaar)
1 groep, 10 kindplaatsen
Oude Watering 262
3077 RD Rotterdam
010-213 1496

Registratienummer Landelijk Register: 185833743

Bekijk hier het inspectierapport van locatie Beverwaard:
Rapport plusopvang 2019 Beverwaard
Inspectierapport Beverwaard 2019

Dikkertje Dap Kinderopvang Plus is onderdeel van
Van Veldhuizen Stichting

In Beverwaard zit Dikkertje Dap in het pand van Kiddoozz. Met Kiddooz heeft Dikkertje Dap een goede samenwerking.