Locatie Beverwaard

Dikkertje Dap Locatie Beverwaard
Hele Dagopvang Plus (0-4 jaar)
1 groep, 10 kindplaatsen
Fleringenstraat 73
(ingang om de hoek Arcenstraat, rode Dikkertje Dap sticker op de deur)

3077 RD Rotterdam
06-18 35 12 94

Registratienummer Landelijk Register: 606683069

Inspectierapport Beverwaard 2022

Dikkertje Dap Kinderopvang Plus is onderdeel van
Van Veldhuizen Stichting

In Beverwaard zit Dikkertje Dap in het pand van Kiddoozz. Met Kiddooz heeft Dikkertje Dap een goede samenwerking.