Locatie Zevenkamp

Dikkertje Dap Zevenkamp
Hele Dagopvang Plus (0-4 jaar)
1 groep, 10 kindplaatsen
Kooikerweg 26
3069 WP ROTTERDAM
010-737 1290

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur
Op verzoek kan ook vanaf 7.30 uur opvang geboden worden

Registratienummer Landelijk Register: 189672444

Bekijk hier het inspectierapport van locatie Zevenkamp:
Rapport plusopvang 2018 Zevenkamp
Inspectierapport Zevenkamp 2020

Dikkertje Dap Kinderopvang Plus is onderdeel van
Van Veldhuizen Stichting

In Zevenkamp zit Dikkertje Dap in het pand van het Leger des Heils. Met het Leger des Heils is een goede samenwerking.