Plus in het Kwadraat

Wij werken met ons eigen programma, Plus in het Kwadraat. Onze Pedagogisch Medewerkers worden hierin getraind. Wij hebben onze manier van werken in 4 fases opgeknipt:

Fase 0, de intake. In deze fase maken wij kennis met het gezin en zorgen wij ervoor dat de plaatsing van het kind door kan gaan.

Fase 1, de start. Het kind start op de groep en we gaan met elkaar aan het werk. We leggen de eerste bevindingen vast en bespreken dat met ouders/verzorgers;

Fase 2, de actie. We gaan nog concreter aan het werk met werkpunten. We houden goed contact met ouders/verzorgers en we bespreken hoe het allemaal verloopt. De zorgen over de ontwikkeling van het kind brengen we in kaart. Zo nodig zoeken we samen met ouders/verzorgers naar extra specialistische ondersteuning.

Fase 3, de afronding. Als de plaatsing bijna stopt weten we waar het kind daarna heen gaat, reguliere kinderopvang, een peuterspeelzaal of juist een meer specialistische plek. Wij helpen ouders/verzorgers met het maken van keuzes en de overdracht als dit nodig is.

Plus in het Kwadraat | Dikkertje Dap Kinderopvang Plus
Plus in het Kwadraat | Dikkertje Dap Kinderopvang Plus
Plus in het Kwadraat | Dikkertje Dap Kinderopvang Plus

Bekijk ons overige aanbod

Samen voor Taal

Overal in de stad Rotterdam wordt er veel aan de taalontwikkeling van de jongste kinderen gedaan.

Lees hier meer

Lekker Fit!

Goed eten en veel bewegen, dat vinden wij bij Dikkertje Dap erg belangrijk. Daarom zijn wij Lekker Fit!

Lees hier meer

Logo en fysio

Heel regelmatig hebben kinderen die bij Dikkertje Dap zitten logopedie en/of fysiotherapie nodig.

Lees hier meer

Dikkertje Dap Kinderopvang Plus is onderdeel van de Van Veldhuizen Stichting