Zorgstructuur

Bij Dikkertje Dap werken we met een zorgstructuur om ‘de ontwikkeling van het gezin en het kind in beweging te krijgen’:

Hierbij bieden we de hulp voor kind en gezin. In veel gevallen is er bij plaatsing bij Dikkertje Dap al extra hulp voor het kind of in het gezin. Wij werken altijd met deze partijen samen. Denk dan bijvoorbeeld aan het Wijkteam, het CJG, Enver, Van Kansarm naar Kansrijk en Twinkeltje Opvoedondersteuning. Met elkaar zoeken we steeds naar de best passende oplossing.

Niet alleen het kind:
Op de groep is de Pedagogisch Medewerker er direct voor het kind. Ouders hebben contact met de PM-ers en er is ruimte voor de overdracht van de dag. Eén van de PM’ers op de groep is de mentor van het kind, de mentor volgt de ontwikkeling en is het eerste aanspreekpunt voor ouders. Dagdagelijkse zaken geven we natuurlijk door bij de breng- en haalmomenten maar we werken ook graag met Whats app.

Minimaal 4x per jaar is er een gesprek met de Gezinsadviseur en de Mentor over de ontwikkeling van het kind. Bij Dikkertje Dap werken twee Gezinsadviseurs. Zij hebben contact met de ouders en zijn er voor het hele gezin en zij zijn de verbindende persoon tussen kind, gezin en hulpverlening.

Ook de ouders:
Dikkertje Dap kijkt verder. En stopt niet bij hulp bieden aan het kind alleen. Om de ontwikkeling van het kind goed te laten verlopen is het belangrijk dat het thuis ook goed gaat.

Vier weken nadat een kind is geplaatst is er een eerste indruk gesprek. Hierna is er iedere 3-4 maanden een gesprek om de voortgang te bespreken. Omdat Dikkertje Dap de ouders goed wil begeleiden kunnen ouders een gratis opvoedtraining bij Twinkeltje Opvoedondersteuning volgen. Er zijn verschillende trainingen die passend zijn bij de situatie van het kind. Denk aan Babytijd, Dreumestijd, Peuter in Zicht of Pittige Jaren.

Kijk hier voor het aanbod van Twinkeltje Opvoedondersteuning.

Zorgstructuur | Dikkertje Dap Kinderopvang Plus
Zorgstructuur | Dikkertje Dap Kinderopvang Plus
Zorgstructuur | Dikkertje Dap Kinderopvang Plus

Bekijk ons ander aanbod

Plus in het kwadraat

Wij werken met ons eigen programma, Plus in het Kwadraat. De Pedagogisch Medewerkers worden getraind.

Lees hier meer

Samen voor Taal

Overal in de stad Rotterdam wordt er veel aan de taalontwikkeling van de jongste kinderen gedaan.

Lees hier meer

Lekker Fit!

Goed eten en veel bewegen, dat vinden wij bij Dikkertje Dap erg belangrijk. Daarom zijn wij Lekker Fit!

Lees hier meer

Dikkertje Dap Kinderopvang Plus is onderdeel van de Van Veldhuizen Stichting