Met de ouders

Als een kind bij Dikkertje Dap wordt aangemeld neemt onze Gezinsadviseur contact op met de ouders/verzorgers. Er wordt een intake gesprek ingepland om samen te bekijken waarom plaatsing bij kinderopvang Plus nodig is. Samen stellen we doelen voor plaatsing en bespreken we heel regelmatig de voortgang.

Op de groepen kijken we heel goed naar de ontwikkeling van de kinderen. Met het team van de Pedagogisch Medewerker, de Gezinsadviseur en de Pedagogisch Adviseur bespreken we eventuele zorgen. De ontwikkeling van de kinderen wordt uitgebreid met ouders/verzorgers besproken en zo nodig zoeken we samen naar passende oplossingen.

Regelmatig zijn er niet alleen zorgen over het kind maar speelt er meer binnen het gezin. Dan zal onze Gezinsadviseur dit samen met ouders/verzorgers in kaart brengen.

Wij werken, altijd in overleg met ouders/verzorgers, nauw samen met andere organisaties zoals het wijkteam, het Centrum voor Jeugd en Gezin, specialistische zorg en ENVER. Alles om de ontwikkeling van de kinderen én binnen het gezin in beweging te krijgen.

"Kinderen zijn niet lastig. Kinderen zijn verschillend. En dat is best lastig."

Dikkertje Dap Kinderopvang Plus is onderdeel van de Van Veldhuizen Stichting