Indicatie

Binnen onze opvang werken we met een tweetal indicaties. De Sociaal Medisch Indicatie en de indicatie voor kinderopvang Plus.

Sociaal Medische Indicatie
dit is een indicatie die door de GGD wordt vastgesteld als er wel kinderopvang nodig is maar ouders niet werken en niet studeren. Zodra dit aan de orde is leggen wij precies aan u uit hoe dit werkt en wat er voor deze indicatie nodig is.

Indicatie kinderopvang Plus
deze indicatie wordt ook door de GGD vastgesteld. Hierbij wordt er vooral gekeken naar de zorgen die er zijn over de ontwikkeling van een kind.

 

"Het moeilijkste aan opvoeden is, om jezelf ook aan de regels te houden."

Dikkertje Dap Kinderopvang Plus is onderdeel van de Van Veldhuizen Stichting