Kosten Kinderopvang Plus

Veel ouders/verzorgers hebben het idee dat kinderopvang Plus voor hun kind niet haalbaar is omdat de kosten hiervoor te hoog zijn. Heel vaak blijkt dat helemaal niet zo te zijn omdat er voldoende mogelijkheden zijn waar gebruik van gemaakt kan worden. Wij kijken altijd samen met ouders/verzorgers naar de mogelijkheden.

Afhankelijk van de financiële situatie van ouders/verzorgers kunnen wij ondersteunen bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst. Ook helpen wij bij het berekenen van een eventuele ouderbijdrage. Bovendien is het mogelijk dat ouders/verzorgers in aanmerking komen voor financiering van de opvang via de Sociaal Medische Indicatie (SMI). Ook dit zoeken wij samen met hen uit. Vaak kunnen we aanvullend nog een aanvraag bijzondere bijstand bij SoZaWe indienen waardoor er geen ouderbijdrage betaald hoeft te worden.

Alle mogelijkheden worden onderzocht om te komen tot de beste optie passend bij de gezinssituatie.

Tarieven 2023

Onze tarieven zijn gelijk aan de maximum tarieven van de belastingdienst. Voor 2023 is het uurtarief vastgesteld op: € 9,12

Klik hier voor een uitleg over de kinderopvangtoeslag aanvragen

De overheid heeft ook een duidelijke uitleg over wie er recht heeft op kinderopvang toeslag.

 

"In al die jaren was de plusopvang een missing link, tussen regulier en zware zorg."