Plaatsing en kosten

De plaatsing bij Dikkertje Dap is meestal voor 9 maanden of voor 1 jaar. Als de GGD positief adviseert zal de Gezinsadviseur kijken op welke locatie het kind het best geplaatst kan worden. En wanneer de plaatsing kan starten. Eerst beginnen we met een wenperiode waarin het kind kan wennen aan de groep, langzaam bouwen we, in overleg, op naar hele dagen.

 

Of een kind voor onze opvang in aanmerking komt wordt vastgesteld op basis van de situatie van het kind samen met de situatie van het gezin. Onze Gezinsadviseur zal bij aanmelding een intakegesprek inplannen. Het liefst bij het gezin thuis. Tijdens dit gesprek worden veel vragen gesteld aan ouders/verzorgers. Hiervan wordt een verslag gemaakt dat voor beoordeling naar de GGD gaat. De GGD stelt de indicatie voor kinderopvang Plus vast. Tijdens het intakegesprek wordt dit uitgebreid besproken en uitgelegd aan ouders/verzorgers. Voor een uitgebreide uitleg klik hier

Download hier de .PDF

Indicatie

Binnen onze opvang werken we met een tweetal indicaties.
De Sociaal Medisch Indicatie en de indicatie voor kinderopvang Plus.

Sociaal Medische Indicatie
dit is een indicatie die door de GGD wordt vastgesteld als er wel kinderopvang nodig is maar ouders niet werken en niet studeren. Zodra dit aan de orde is leggen wij precies aan u uit hoe dit werkt en wat er voor deze indicatie nodig is.
Lees hier meer over de Sociaal Medische Indicatie

Download hier de .PDF

Indicatie kinderopvang Plus
deze indicatie wordt ook door de GGD vastgesteld. Hierbij wordt er vooral gekeken naar de zorgen die er zijn over de ontwikkeling van een kind. Lees hier meer over de Indicatie kinderopvang Plus

Download hier de .PDF

Kosten Kinderopvang Plus

Veel ouders/verzorgers hebben het idee dat kinderopvang Plus voor hun kind niet haalbaar is omdat de kosten hiervoor te hoog zijn. Heel vaak blijkt dat helemaal niet zo te zijn omdat er voldoende mogelijkheden zijn waar gebruik van gemaakt kan worden. Wij kijken altijd samen met ouders/verzorgers naar de mogelijkheden.

Afhankelijk van de financiële situatie van ouders/verzorgers kunnen wij ondersteunen bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst. Ook helpen wij bij het berekenen van een eventuele ouderbijdrage. Bovendien is het mogelijk dat ouders/verzorgers in aanmerking komen voor financiering van de opvang via de Sociaal Medische Indicatie (SMI). Ook dit zoeken wij samen met hen uit. Vaak kunnen we aanvullend nog een aanvraag bijzondere bijstand bij SoZaWe indienen waardoor er geen ouderbijdrage betaald hoeft te worden.

Alle mogelijkheden worden onderzocht om te komen tot de beste optie passend bij de gezinssituatie.

Tarieven 2018
Onze tarieven zijn gelijk aan de maximum tarieven van de belastingdienst. Voor 2018 is het uurtarief vastgesteld op: € 7,45

Uitleg berekening

Wilt u graag iemand inschrijven?

Schrijf je hier in
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.