Plaatsing

Dikkertje Dap biedt kinderopvang Plus. Een kind kan worden aangemeld via het formulier op onze website. Of een kind voor onze opvang in aanmerking komt wordt vastgesteld op basis van de situatie van het kind samen met de situatie van het gezin. Onze Gezinsadviseur zal bij aanmelding een intakegesprek inplannen. Het liefst bij het gezin thuis. Tijdens dit gesprek worden veel vragen gesteld aan ouders/verzorgers. Hiervan wordt een verslag gemaakt dat voor beoordeling naar de GGD gaat. De GGD stelt de indicatie voor kinderopvang Plus vast.

Tijdens het intakegesprek wordt dit uitgebreid besproken en uitgelegd aan ouders/verzorgers.

Voor een uitgebreide uitleg klik hier factsheet

De plaatsing bij Dikkertje Dap is meestal voor 9 maanden of voor 1 jaar. Als de GGD positief adviseert zal de Gezinsadviseur kijken op welke locatie het kind het best geplaatst kan worden. En wanneer de plaatsing kan starten. Eerst beginnen we met een wenperiode waarin het kind kan wennen aan de groep, langzaam bouwen we, in overleg, op naar hele dagen.

 

"Aansluiten bij de belevingswereld van het kind."

Dikkertje Dap Kinderopvang Plus is onderdeel van de Van Veldhuizen Stichting