ZINZIZ bij Dikkertje Dap

Vanaf september start ZINZIZ bij Dikkertje Dap met een onderzoek naar de methodiek Kinderopvang Plus2. Het onderzoek duurt tot begin 2021.
De Van Veldhuizen Stichting heeft ZINZIZ gevraagd om te onderzoeken wat er aan Kinderopvang Plus2 goed werkt en wat er eventueel verbeterd kan worden. Daarbij gaat het of het aanleren van en het werken met de methodiek werkt voor de medewerkers. ZINZIZ brengt in kaart hoe de ouders en de kinderen het ervaren en hoe zij zich ontwikkelen door het werken met de methodiek.

ZINZIZ kijkt naar de werkwijze van Dikkertje Dap. Wat werkt goed? Wat kan misschien nog beter?
Hiervoor zullen wij de komende 18 maanden verschillende activiteiten uitvoeren.
– Er wordt geobserveerd op de groepen
– Er worden vragenlijsten verstuurd, aan alle medewerkers en aan een groot deel van de ouders
– Er worden interviews gehouden met enkele gezinnen, maar ook met enkele pedagogisch medewerkers, met de pedagogisch adviseur, de gezinsadviseur en met externe professionals waar mee samen wordt gewerkt.

Het doel is echt om inzicht in het effect van onze methodiek te krijgen. En dat we hiervan zelf kunnen leren en dat anderen weer van Dikkertje Dap kunnen leren.

Mocht je nog vragen hebben over dit onderzoek dan kun je contact opnemen met: Anner Bindels (anner@zinziz.nl) onderzoeker bij ZINZIZ.
Of wil je liever met iemand van Dikkertje Dap praten, dan kun je contact opnemen met Vitoria Delgado (vitoria@vanveldhuizenstichting.nl)

Het Europees Sociaal Fonds
investeert in jouw toekomst.

"Ook kunnen anderen van Dikkertje Dap leren door dit onderzoek. Daardoor kunnen misschien nog meer ouders en kinderen worden geholpen."