Locatie Beverwaard

Dikkertje Dap Beverwaard
Hele Dagopvang Plus (0-4 jaar)
1 groep, 10 kindplaatsen
Oude Watering 262
3077 RD Rotterdam
010-213 1496

Registratienummer Landelijk Register: 185833743

Bekijk hier het inspectierapport van locatie Beverwaard:
Rapport plusopvang 2019 Beverwaard
Inspectierapport Beverwaard 2018

In Beverwaard zit Dikkertje Dap in het pand van Kiddoozz. Met Kiddooz heeft Dikkertje Dap een goede samenwerking.