Locatie Zevenkamp

Dikkertje Dap Zevenkamp
Hele Dagopvang Plus (0-4 jaar)
1 groep, 10 kindplaatsen
Kooikerweg 26
3069 WP ROTTERDAM
010-737 1290

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur
Op verzoek kan ook vanaf 7.30 uur opvang geboden worden

Registratienummer Landelijk Register: 189672444

Bekijk hier het inspectierapport van locatie Zevenkamp:
Rapport plusopvang 2018 Zevenkamp

In Zevenkamp zit Dikkertje Dap in het pand van het Leger des Heils. Met het Leger des Heils is een goede samenwerking.